Privacyverklaring

Dit is het Privacy Statement van Livium B.V.. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Livium B.V. acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Livium B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.


Waarom heeft Livium B.V. een Privacy Statement?


We hebben in dit Privacy Statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!


Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Livium B.V. verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.


Van wie verwerkt Livium B.V. persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben -of die deze website bezoeken- kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiële) klanten en zakelijke relaties en business partners.


Waarvoor gebruikt Livium B.V. jouw persoonsgegevens?
Wij mogen enkel persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:
Jouw toestemming.

Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;
De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid; en
De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Livium B.V., waarbij jouw belang niet prevaleert.

Livium B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als
Gratis adviesaanvraag
Montage
Reparatie
Contact met onze klantenservice
Gratis adviesaanvraag / Montage / Reparatie

Wij vragen jouw voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om de hierboven genoemde diensten goed uit te kunnen voeren. We beloven dat we je niet zomaar zullen bellen.

Wij geven je graag vrijblijvend een goed advies. Daarom vragen we soms om een foto van jouw situatie of een bouwtekening.
Ook willen we dat jouw bezoek op onze website een veilige en optimale ervaring voor jou is. Hiervoor kunnen wij jouw IP adres opslaan.
Contact met onze klantenserviceWe slaan jouw orderinformatie en NAW-gegevens ook op voor als je toevallig eens onze klantservice belt. Zo hoef je jouw verhaal niet 2x te vertellen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij aanmelding/inschrijving:
NAW-gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
Bouwtekeningen en / of foto’s


Veilig


Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Livium B.V. passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Livium B.V. niet iedereen toegang heeft tot alle gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.


Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Livium B.V. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Livium B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een

Geheimhoudingsplicht.
Hoelang bewaren we gegevens?
Livium B.V. bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.


Persoonlijk contact met Livium B.V.
Veel contacten tussen jou en Livium B.V. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.


Op verschillende manieren contact
Steeds vaker heb je via e-mail, social media (Facebook, LinkedIn) of via www.Livium B.V.techniek.nl contact met Livium B.V.. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen maar ook van ons. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Livium B.V. worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan onze website
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. We registreren ook hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet, telefoon. etc.('device'), wordt opgeslagen. Met deze cookies willen we het gebruik van de website vergemakkelijken, de prestaties en de gebruikservaring verbeteren en de relevantie van het aanbod op onze site verhogen. Voor meer informatie verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Wat zijn jouw rechten?
Wanneer Livium B.V. persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten:
Recht op inzage in jouw gegevens
Recht op rectificatie van jouw gegevens
Recht op gegevenswissing (verwijdering) van jouw gegevens
Recht van bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik van jouw gegevens
Recht op dataportabiliteit

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?
Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Wij vragen je jezelf te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement
Livium B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 09 mei 2023.. De meest recente versie vind je altijd op www.Livium.nl
Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:
Livium B.V. - tel. 074-303-3777 - e-mail: info@livium.nl
Heb je al een contactpersoon bij Livium B.V.? Dan kun je uiteraard ook met hem of haar contact opnemen.